Bewustwordingsavond

Het bijzondere aan deze avond is dat je kunt openen in bewustzijnslagen die je vergeten bent.
Dat kan zijn vanuit je oorsprong of vanuit andere levens en dimensies.

Maar ook het openen in diepere meer aardse lagen of gevoelslagen komt aan bod.
Verder versterkt je aanwezigheid en kun je makkelijker in verbinding komen met je zelf en anderen vanuit een Hoger Bewustzijn. Je leert mee voelen, meekijken terwijl we door verschillende lagen en dimensies heen werken.

Elke avond heeft een hele eigen kleur en brengt een stuk verdieping en verheldering in wie je nog meer bent, en wat dat betekent in je leven nu.

We werken met max. 8 mensen zodat je vol mee kunt doen en er ruimte is voor jou.